Zoals Kinderopvanginstellingen en Gemeenten met elkaar afgesproken hebben publiceren wij de GGD rapportages op een openbare en toegankelijke plaats. Omdat wij dit ook graag willen delen, publiceren wij de GGD rapportages op onze website zodat ouders/verzorgers en geïnteresseerden het juiste beeld krijgen van de kwaliteit van onze kinderopvang.

Klik op een van onderstaande rapporten om deze in te zien.

2018
GGD Rapport BSO Öppendöpkes Rebbedep
GGD Rapport KDV Öppendöpke
GGD Rapport KDV Öppendöpke Oonder de Voegelsjtang

Tevens zijn onze rapporten, net als die van collega’s in onze, in te zien in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie over de kwaliteitscontroles van de GGD Zuid Limburg via www.ggdzl.nl.

 

 

Kijk eens door het raam...